Acest articol este un extras din manualul „Catararea traditionala si de aventura” (https://www.trad.verticon.ro/)


Direcțiile forțelor care acționează asupra unei asigurări se pot modifica pe parcursul cățărării. Aceste situații trebuie să fie identificate de capul de coardă, care trebuie să ia anumite măsuri în privința stabilității protecțiilor din secțiunile respective.

O atenție deosebită trebuie acordată asigurărilor aflate la începutul traseului. Dacă în prima lungime secundul nu poate fila corzile chiar de la baza traseului și trebuie să se plaseze undeva mai departe de perete, coarda va face un unghi în dreptul primei asigurări (notata cu „1” în diagrama alaturată).

În cazul căderii capului de coardă, forțele de tracțiune spre exterior care apar din cauza acestei schimbări de direcție a corzii pot produce dislocarea protecției respective.

Cedarea primei asigurări ar putea avea ca efect solicitarea spre exterior a asigurărilor următoare și smulgerea protecțiilor respective „în cascadă”, de jos în sus, în ordinea 1-2-3. În final, se poate ajunge la situația din diagrama din dreapta, care în mod evident este deosebit de periculoasă pentru capul de coardă.

O situație similară, în care se poate produce smulgerea din fisură a protecțiilor, poate apărea și în cazul în care anumite schimbări de direcție a corzii nu pot fi eliminate prin extinderea cu o buclă mai lungă a asigurării respective (de exemplu la capetele traversărilor). De asemenea, pe parcursul unei traversări orizontale, atât căderea capului de coardă, cât și cea a secundului vor genera forțe dinamice similare, dar acestea vor fi aplicate în direcții diferite asupra asigurării care oprește căderea.

În toate situațiile enumerate mai sus, asigurările care în cazul unei căderi ar putea fi solicitate la tracțiune în alte direcții decât cele pentru care au fost montate trebuie să fie multidirecționale, adică trebuie să reziste atât pe direcția forțelor generate prin oprirea unei căderi produse deasupra ei, cât și pe direcțiile solicitărilor spre exteriorul fisurii sau în lateral, datorate acțiunii corzii (de exemplu, forțele produse prin căderea capului de coardă undeva mai sus, după montarea altor asigurări pe parcursul lungimii respective).

Publicitate